Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

    วันนี้ (17 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ (จุด สน.ลำผักชี , ประชาสำราญ , หนองจอก และสุวินทวงศ์) ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตหนองจอก โดยมี คุณลัญฉกร แหลมทอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมเขตหนองจอก ร่วมในพิธี ณ บริเวณสหกรณ์การเกษตรหนองจอก (ในปั๊มบางจากถนนสังฆสันติสุข) และบริเวณศูนย์เรียนรู้การเกษตรทฤษฎีใหม่
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด และรองเท้าบูทกันน้ำ จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตดอนเมือง โดยมี คุณชัญญา อินทาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตดอนเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบ ณ โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคงานประเพณีทิ้งกระจาด ปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เขตหนองจอก และเขตดอนเมือง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

   วันนี้ (14 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตมีนบุรี โดยมี คุณจตุพร โอฬาระวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรี พร้อมด้วยคุณศิรเอก บรรจงศิริ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่​ ณ บริเวณมัสยิดเอี๊ยะห์ซาน ซอยราษฎร์อุทิศ 45
   และในเวลาเดียวกันนี้ คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตสะพานสูง โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสะพานสูง ร่วมในพิธี ณ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพเขตสะพานสูง (หลังสำนักงานเขตสะพานสูง)
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตสะพานสูง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (16 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาสาฯ ศิลปิน มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ โดยมี คุณสมฤดี ลันสุชีพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมด้วยคุณชอ้อน วีระสุนทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตหลักสี่ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) ถนนกำแพงเพชร 6

 

{fastsocialshare}

   วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัหว้นาแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ จุด สน.หัวหมาก ลาดพร้าว และวังทองหลาง ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตบางกะปิ โดยมี คุณศิริพร รัตนคันทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ร่วมในพิธี ณ วัดบึงทองหลาง ซอยลาดพร้าว 101
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางเขน โดยมี เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางเขน ร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเขตบางเขน
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางกะปิ และเขตบางเขน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (15 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร มูลนิธิฯ และอาสาฯ ศิลปิน อาทิ คุณบุ๋ม สุกานดา (ศิลปิน 152) คุณอาท ธนากฤต (ศิลปิน 407) คุณษา กษิตาบุญญ (ศิลปิน 478) และคุณต่าย สุภัตรา (อินทรี 118) ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตสายไหม โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตสายไหม ร่วมในพิธี ณ บริเวณชุมชนวัชรพล 3 ซอยจตุโชติ 20
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางนา โดยมี คุณโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางนา ร่วมในพิธี ณ บริเวณวัดบางนานอก (ท่าน้ำวัดบางนานอก) ถนนสรรพาวุธ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคงานประเพณีทิ้งกระจาด ปี พ.ศ. 2565 ในพื้นที่เขตสายไหม และเขตบางนา จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (11 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตพญาไท โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพญาไท ร่วมในพิธี ณ บริเวณสวนพญาไทภิรมย์ ถนนพระราม 6 ซอย 28
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณชาญณรงค์ เสาวภา ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบริการและศาสนพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตห้วยขวาง โดยมี คุณพิณ นพกุลสถิตย์ หัวหน้าฝ่ายฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยคุณสุชาติ คำภาพงษ์ และคุณกุลวดี ศิริวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เขตห้วยขวาง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตพญาไท และเขตห้วยขวาง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All