Colors: Yellow Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครมูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) และรองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตดินแดง โดยมี คุณอุดมศักดิ์ ไวชะโยดม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานกีฬาแฟลตดินแดง 58 (หน้าโรงเรียนวิชูทิศ)
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณวิไลวรรณ เต่าทองวัฒน์สร หัวหน้าแผนกพัสดุ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ​ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด รองเท้าบูท จำนวน 500 คู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบึ่งกุ่ม โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบึ่งกุ่ม ร่วมในพิธี ณ บริเวณสำนักงานเขตบึ่งกุ่ม
.
รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตดินแดง และเขตบึ่งกุ่ม จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

    วันนี้ (7 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตราชเทวี โดยมีคุณณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี พร้อมด้วยคุณขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตราชเทวี คุณภัคภร แสงศิวะฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมในพิธี ณ ลานกีฬาพัฒน์ 2 ซอยพญานาค
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตวังทองหลาง โดยมี คุณปัณฐนิต ปรางชัยกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมในพิธี ณ บริเวณใต้ทางด่วน (ลานกีฬาวังทองหลางฝั่งใต้)
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตราชเทวี และเขตวังทองหลาง จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (9 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ รักษาการหัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ อาสาฯ กู้ภัย และอาสาฯ ศิลปิน ได้แก่ คุณต้าร์ จตุรภัทร (ศิลปิน 388) และคุณไข่มุก รุ่งรัตน์ (ศิลปิน 373) ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางซื่อ โดยมี คุณเตชิณณศิริ เปรอมรินทร์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานเขตบางซื่อ พร้อมด้วยอนุพงษ์ อรุณเรืองสวัสดิ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ วัดเลียบราษฎร์บำรุง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
 
และในเวลาเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ อาสาฯ กู้ภัย จุด สน.ประชาชื่น และอาสาฯ ศิลปิน คุณอ๊อด ชยากรณ์ (ศิลปิน 504) ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตจตุจักร โดยมีคุณชิณภัทร สายนันท์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ถนนเทศบาลรังรักใต้
 
    รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางซื่อ และเขตจตุจักร จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (6 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางแค โดยมี คุณโครงการ เจียมจีรกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางแค และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผ่
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตทวีวัฒนา โดยมี คุณดิชา คงศรี ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ บริเวณชุมชนบางพรหมร่วมใจ ถนนพุทธมณฑล 3 และบริเวณชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตบางแค และเขตทวีวัฒนา จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

{fastsocialshare}

    วันนี้ (8 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตลาดพร้าว โดยมี คุณเสาวลักษณ์ วยะนันทน์ พร้อมด้วยคุณเจษฎา ประภาสะวัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว คุณศศิพงศ์ เศวตนันทิกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี ณ วัดสาครสุ่นประชาสวรรค์ ซอยโชคชัย 4
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตคันนายาว โดยมีคุณบัญชา สืบกระพัน ผู้อำนวยการเขตคันนายาว และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดคู้บอน (ข้าง สน.คันนายาว)
 
  รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตลาดพร้าว และเขตคันนายาว จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
.

{fastsocialshare}

   วันนี้ (5 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น. คุณสุดแดน เฉลยกลิ่น ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ทำพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด (ใน 1 ชุดประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมันพืช น้ำปลา บรรจุกระเป๋าผ้าดิบมูลนิธิฯ) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตหนองแขม โดยมีคุณธันย์จิรา โรจน์พันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ วัดไผ่เลี้ยง ซอยเพชรเกษม 110
.
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัคร มูลนิธิฯ ร่วมในพิธีแจกเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เขตบางขุนเทียน โดยมี คุณไชยยา แก้วก่า เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตบางขุนเทียน และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี ณ ชุมชนวัดสะแกงาม ซอยสะแกงาม 28
 
   รวมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค งานประเพณีทิ้งกระจาด ปี 2565 ในพื้นที่เขตหนองแขม และเขตบางขุนเทียน จำนวน 2 เขต เขตละ 500 ชุด รวม 1,000 ชุด มูลค่า 350,000 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All