Colors: Cyan Color

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณนภาพร เชิญเกียรติประดับ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน พร้อมด้วย คุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ รับมอบเครื่องดื่ม EN-THEORIES (เอ็นเทียรี่) จากผู้แทนบริษัท อินทร์ดีมู้ดฟอร์เฮิร์บ จำกัด คิดเป็นมูลค่า 36,000 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคคลากรในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ บริเวณลานสำนักงานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
EN-THEORIES (เอ็นเทียรี่) เครื่องดื่มชูกำลังจากคาเฟอีนชาเขียว เครื่องดื่มทางเลือกใหม่สำหรับคนรักสุขภาพ EN-THEORIES เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ได้จากเทรนด์การดื่ม Energy Drink กับเทรนด์การรักสุขภาพในปัจจุบัน ทำให้เกิดไอเดีย Energy Drink ที่ไม่ทำลายสุขภาพ ได้ประโยชน์ แถมถนอมหัวใจ ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติแท้ 100% และน้ำผลไม้จากโกลเด้นแอปเปิ้ลกับส้มยูสุ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี กรรมการและรองเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม "ศิริราช เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 16" ของโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณเจษฎา สุวรรณวารี หัวหน้างานสร้างเสริมสุขภาพพร้อมด้วย คุณลีนวัฒน์ ฝักแก้ว นักสุขศึกษาชำนาญการพิเศษ และคุณณัฐริกา อ่างแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป เป็นผู้รับมอบ
.
และ มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาด้านโภชนาการและอื่นๆ แก่เด็กและเยาวชนในความอุปการะของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จำนวน 20 คน เป็นเงินจำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมอบเงินสนับสนุนฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณทวีโชค สุโภภาค ผู้จัดการแผนกระดมทุนผู้อุปการะรายใหญ่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 

{fastsocialshare}

    วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณวิิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม และคุณชาญกิจ วิทยาวรากรณ์ กรรมการ ร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก คุณสวีไหน่ไน 许 奶 奶 จำนวน 188,888 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) โดยบริจาคในนาม พ.ต.ท.มั่น อุดมพาณิชย์ เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคุณกนิษฐา เชิดเกียรติวงศ์ หัวหน้าแผนกผู้บริจาคสัมพันธ์ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจาก คุณเกียไถ่-คุณณัฐพร ฤทธิ์ประสิทธิ์ชัย จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

    เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจาก คุณแบ หลี่ ฮุย จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ และจาก คุณสุเมธ คันติโต จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนในงานสาธารณกุศลต่างๆ ของมูลนิธิฯ และบริจาคเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อกองทุนการกุศลของมูลนิธิฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (29 มกราคม พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร แตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) จาก มูลนิธิยงเจริญการกุศล ตลาดน้อย เพื่อร่วมทำบุญก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All