Colors: Green Color

{fastsocialshare}

  วันเสาร์ที่ 12 พศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม จัดสอบปฏิบัติหลักสูตร CPR&AED รุ่นที่ 10 ประจำปี 2565 ให้แก่อาสาสมัคร โดยมีคุณถาวร พาเชื้อ รักษาการหัวหน้าแผนกฝึกกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากรในการสอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

 

{fastsocialshare}

   วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ร่วมกับ แพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงอริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช และ แพทย์หญิงกุลรัตน์ ปรียา ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชา-หญิง ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 666 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 117 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 23 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 55 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 331 ราย และบริการตรวจด้านทันตกรรม จำนวน 82 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 7 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 68 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 7 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 52 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 6 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยคุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคุณวิรุฬ เตชะไพบูลย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมาร คุณสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการ คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณสุหัทย์ ไพรสานฑ์กุล กรรมการ และคุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ กรรมการ ร่วมในพิธีรับมอบเงินบริจาคจากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด คุณธนินท์-คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ จำนวน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อร่วมสมทบทุนทรัพย์ในการก่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร)
   และในเวลา 11.00 น. คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคมมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสร้างศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ในนาม คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา ที่ปรึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
 
   ในการนี้ คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้นำ คุณธนินท์ เจียรวนนท์และครอบครัว เข้าสักการะหลวงปู่ไต้ฮงภายในศาลเจ้าไต้ฮงกง พร้อมเข้าเยี่ยมชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจากคณะเก็บศพไต้ฮงกง จนมาเป็นมูลนิธิฮั่วเคี้ยวป่อเต็กเซี่ยงตึ๊ง (ป่อเต็กตึ๊ง) ในปัจจุบัน
.

{fastsocialshare}

   วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ร่วมกับโรงพยาบาลหล่มสัก นำโดย นายแพทย์พัฐกร ศรีสุข และนายแพทย์พุฒินันต์ นามดี ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น วัดค่าสายตาพร้อมแจกแว่นตา ฯลฯ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณ โรงเรียนบ้านตาลกลอย อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 848 แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 193 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 119 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 49 ราย แจกแว่นสายตา จำนวน 312 ราย และตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 94 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 19 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 64 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 19 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 60 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 22 ราย

{fastsocialshare}

   วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำทีม เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียมฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 270 ผืน พร้อมค่าพาหนะ คนละ 500 บาทให้แก่ผู้พิการ ช่าง และอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 159,570 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

{fastsocialshare}

   วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังขอน อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 624 แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 156 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 58 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 56 ราย แจกแว่นสายตา จำนวน 206 ราย และตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 94 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 81 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 4 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 43 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 11 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All