Colors: Green Color

{fastsocialshare}

   วันที่ 27 มีนาคม 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดบ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 นำโดยคุณไพโรจน์ พลอยสุขสรรค์ ประธานสหกรณ์บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา และกิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเอื้ออาทรเศรษฐกิจ 3 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
  โดยมียอดผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยา จำนวน 143 ราย, ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 54 ราย, เข้ารับบริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 63 ราย, บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 222 ราย และเยาวชนให้ความสนใจในกิจกรรมนันทนาการ วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 45 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (25 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณสมศักดิ์ แตงมณี ประธานชุมชนโฟร์โมสต์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาฟรี และบริการตัดชาย-หญิงภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ที่ทำการชุมชนโฟร์โมสต์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 70 คน ผู้เข้ารับบริการบริการตัดชาย-หญิง จำนวน 20 คน

{fastsocialshare}

   วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณจิตติมา ช่วงจั่น ประธานชุมชนเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา เขตสาทร ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ ชุมชนเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา เขตสาทร กรุงเทพฯ

{fastsocialshare}

   วันนี้ (18 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรท่าตำหนัก ต.ท่าตำหนัก อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

{fastsocialshare}

   วันนี้ (15 มีนาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และคุณทรงกรต กิตติสนธิรักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ลงพื้นที่มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิว ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ หมู่บ้านลัดลาวิลล์ 2 อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และชุมชนซอยปู่เทพ-ปู่จันทร์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week