Colors: Green Color

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก จ.สระบุรี นำโดย คุณวสันต์ ดนมินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาก พร้อมด้วย คุณวิสุทธ์ มาลินันท์ หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จุด อ.หนองแค นพ.ไกรวิทย์ เจริญจิตต์กุล แพทย์จิตอาสาในพื้นที่ จาก โรงพยาบาลหนองแค ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ วาดรูประบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ สุสานวิสุทธิมรรคคีรี ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
โดยมีผู้มารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป- จ่ายยาฟรี จำนวน 139 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 45 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 54 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 285 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 53 ราย
6. แจกไม้เท้า จำนวน 4 ราย

{fastsocialshare}

     วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และแพทย์หญิงมนสิชา อ่อนเส็ง แพทย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการเด็ก อาทิ วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ ศาลเจ้าปั๊กเก็กโกวเบี่ย ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
.
โดยมีคุณพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคุณสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ปลัดอำเภออุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ฯ ยอดผู้มารับบริการ
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาฟรี จำนวน 93 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 31 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 37 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 119 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 28 ราย

{fastsocialshare}

    วันที่ 20 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน โดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณมณีรัตน์ ขจรกาญจนรักษ์ ประธานชุมชนสี่แยกบ้านแขก ออกหน่วยฯ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ คริสตจักรแสงสว่าง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 90 คน และผู้รับบริการตรวจสายตาพร้อมรับแว่นสายตา จำนวน 90 คน

{fastsocialshare}

    วันนี้ (29 มีนาคม 2565) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับคุณขันทอง ยอปิมา อาสาสมัครสาธารณสุข ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา และบริการแจกแว่นสายตาให้แก่ประชาชนภายในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชุมชนมัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ (บ้านลำแขก) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ มีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 78 คน และ ผู้เข้ารับบริการแจกแว่นสายตา จำนวน 78 คน

{fastsocialshare}

    วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ รักษาการหัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ และอาสาสมัครฯ ร่วมกับคุณวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานมูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ และนายแพทย์พงศ์ พรเจริญพงศ์ แพทย์โรงพยาบาลพิชัย ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แจกจ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชาย-หญิง แจกแว่นสายตา แจกไม้เท้า ให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก อาทิ กิจกรรมวาดรูป ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น ณ ศาลาวัดกลางนายาว ต.นายาว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
โดยมี คุณพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณสุวัฒน์ อ่ำอยู่ ปลัดอำเภออุตรดิตถ์ ร่วมลงพื้นที่ฯ
ผู้เข้ารับบริการ ดังนี้
1. ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยาฟรี จำนวน 324 ราย
2. ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 57 ราย
3. บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 71 ราย
4. บริการแจกแว่นสายตาฟรี จำนวน 372 ราย
5. กิจกรรมนันทนาการเด็ก วาดรูป-ระบายสีตุ๊กตาปูนปั้น จำนวน 100 ราย
6. แจกไม้เท้าฟรี จำนวน 17 ราย

{fastsocialshare}

    วันนี้ (28 มีนาคม 2565) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ในโครงการ "ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19" มอบยาชุดสามัญประจำบ้าน เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชนในเขต กทม. และชานเมือง เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวชุมชนที่หยุดเชื้อเพื่อชาติ อยู่บ้านมียาใช้ ยามเจ็บไข้มียากิน ในพื้นที่ บ้านเอื้ออาทรคู้บอน (คู้บอน 27) เขตบางเขน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week